09 Missfärgade 3:or med Creationskal Fall 4


3:orna försedda med Creation
gjorda 1997.
Bild tagen 2006


Tillbaka
Pers Tandverk AB Tel Fax e-post Hemsida
Stortorget 3, Box 4 040-191585 040-191585 perstandverk@telia.com www.perstandverk.com
201 20 Malmö