08 Procera Alumina 11


Rondo Alumina 11 med hätta täckt av skulderporslin för att maska av guldpelare.
Operatör Spec.tandl.Gunnar Klemendz


Tillbaka
Pers Tandverk AB Tel Fax e-post Hemsida
Stortorget 3, Box 4 040-191585 040-191585 perstandverk@telia.com www.perstandverk.com
201 20 Malmö